Het Servicepunt is een initiatief van:

Revolverend Fonds Groningen

Energiecollectieven kunnen gebruikmaken van het Revolverend Fonds Groningen dat leningen verstrekt aan initiatieven op het gebied van leefbaarheid, zorg en energie. Binnen het fonds is 8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor energieprojecten. Daarbovenop wordt vanuit het programma Lokale Energietransitie nog eens 2 miljoen euro aan het fonds toegevoegd specifiek voor lokale energiecollectieven binnen het aardbevingsgebied.

Energiefonds Groningen:

 • Leningen tot € 1.000.000
 • Maximaal 50% van de investering
 • Looptijd gemiddeld 10 jaar
 • Rente: tussen 2,2% en 6,2%, afhankelijk van zekerheden en looptijd van lening
 • Maandelijks annuïtair af te lossen

Regeling lichte financieringen:
Bij aanvragen tussen de 5.000-50.000 euro kan ook een zogenaamde lichte financiering worden afgesloten. Deze aanvraag is eenvoudiger te doorlopen.

Fonds lokale Energietransitie:
Energiecollectieven in het aardbevingsgebied kunnen ook gebruikmaken van het Fonds Lokale Energietransitie.

 • Gericht op projecten voor collectieve duurzame energieopwekking
 • Budget door NCG: Alleen in de aardbevingsgemeenten
 • Rente 0,7%
 • Projecten kunnen voorgelegd worden aan programmateam Lokale Energietransitie (GrEK, Grunneger Power, NMG en Provincie)
  Deze keuren project goed
 • SRFG maakt leningovereenkomst rond

Meer informatie
Website Revolverend Fonds Groningen