Het Servicepunt is een initiatief van:

Startsubsidie Lokale Energie

Lokale energiecollectieven in de provincie Groningen kunnen een startsubsidie aanvragen.

Informatie over de startsubsidie

De nieuwe website over de startsubsidie www.startsubsidielokaleenergie.nl.

Relevante documenten