Het Servicepunt is een initiatief van:

Startsubsidie Lokale Energietransitie

Lokale energiecollectieven in de provincie Groningen kunnen een startsubsidie aanvragen. Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft.

De regeling loopt voor de periode 2016 tot en met 2019. Per energiecollectief (lees groep bewoners en/of bedrijven) kan in totaal € 10.000 worden aangevraagd voor organisatie- en proceskosten die worden gemaakt bij de start van het energieproject. Hierbij kunt u denken aan kosten ten behoeve van zaalhuur en catering voor bewonersbijeenkomsten, flyermateriaal voor promotie, ledenwervingsactiviteiten, haalbaarheidsonderzoeken, oprichten coöperatie en de ontwikkeling van een business.

Binnen en buiten het aardbevingsgebied
De regeling is opgesteld voor initiatieven binnen en buiten het aardbevingsgebied. De spelregels zijn gelijk, wel zijn er een paar verschillen:

  • De subsidie voor collectieven binnen het aardbevingsgebied is beschikbaar gesteld vanuit het leefbaarheidsprogramma ‘Lokale Energietransitie’ van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Middelen voor initiatieven buiten het aardbevingsgebied komen vanuit het leefbaarheidsprogramma van de Provincie Groningen. De subsidieaanvraag kan worden ingediend bij één loket: het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts.
  • Omdat de subsidie voor initiatieven buiten het aardbevingsgebied publiek geld betreft, kunnen zij bezwaar aantekenen tegen het besluit van afwijzing. Voor initiatieven binnen het aardbevingsgebied is dit niet het geval. Al leert de praktijk dat hier niet tot nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. We wijzen u op het vierde punt van de alinea ´wat u moet weten´.

Wat u moet weten

  • Zowel initiatieven binnen het aardbevingsgebied als de initiatieven erbuiten dienen hun aanvraag in bij één loket: het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts. De aanvragen worden beoordeeld door dezelfde toetsingscommissie.
  • Op deze regeling is het staatssteunrecht van toepassing. Dit betekent dat u de de-minimisverklaring dient in te vullen bij de aanvraag van de subsidie.
  • U kunt meerdere keren een aanvraag doen tot een totaalbedrag van € 10.000. Knip uw aanvraag op in fases: heeft u bepaalde dingen nog niet helder, dan kunt u daar altijd op een later moment subsidie voor aanvragen. In de begroting willen we graag duidelijk terugzien voor welke activiteit de startsubsidie precies wordt aangevraagd. Zorg voor een goede onderbouwing van de kosten die u opvoert.
  • Maak gebruik van het standaard plan van aanpak met voorbeeld begroting. Deze vindt u onderaan deze pagina.
  • Bij een afwijzing is het mogelijk opnieuw een aanvraag in te dienen, mits rekening wordt gehouden met de punten waarop de eerdere aanvraag is afgewezen.
  • Middelen van de leefbaarheidsprogramma’s van de NCG, NAM en de Provincie mogen gestapeld worden, mits het gaat om subsidiëring van afzonderlijke activiteiten. Het is niet mogelijk voor één activiteit meerdere subsidies aan te vragen.

Een aanvraag indienen
criteria en voorwaarden

 

procedure

 

Aanvraagformulier

 

 

contact

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke documenten