Het Servicepunt is een initiatief van:

Procedure startsubsidie

De procedure voor het aanvragen van de startsubsidie ziet er als volgt uit:

  1. U heeft een energieproject waarvoor u startsubsidie wilt aanvragen. Eventueel heeft u hierover contact gehad met een medewerker van het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts.
  2. U vult het aanvraagformulier in. Voor hulp kunt u contact opnemen met het Servicepunt.
  3. Een servicepuntmedewerker controleert of uw aanvraag compleet en correct is
  4. Uw aanvraag wordt beoordeeld door een toetsingscommissie.
  5. Na de beoordeling ontvangt u zo snel mogelijk bericht.

De aanvragen worden zoveel mogelijk digitaal afgehandeld. Indien het meer afstemming vraag van de toetsingscommissie, dan wordt de aanvraag behandeld tijdens de eerstvolgende bijeenkomst na de geldende deadline.

  Deadline indienen aanvraag   Overleg toetsingscie
  ma 28 jan   di 13 feb
  ma 25 feb   di 13 mrt
  ma 25 mrt   di 10 apr
  ma 29 apr   di   8 mei
  ma 27 mei   di 12 jun
  ma 24 jun   di 10 jul

 

Toetsingscommissie
De toetsingscommissie bestaat uit de volgende personen:

  • Marcel Koenis, voorzitter Grunneger Power
  • Alfred Oostland, Manager Bedrijven Rabobank Noord-Groningen
  • Martijn van Son, projectleider lokale collectieve energie Provincie Groningen
  • Henny van der Windt, universitair hoofddocent o.a. milieuwetenschappen RUG