Het Servicepunt is een initiatief van:

Alfa-Postcoderoos

Grunneger Power Alfa-collegeIn de zomer van 2017 moeten op het dak van het Alfa-college in totaal 850 zonnepanelen liggen. In 2016 zijn de eerste 350 panelen geplaatst. Initiatiefnemer is Grunneger Power. Het Alfa-college stelt haar dak gratis ter beschikking aan de energiecoöperatie. De stroom wordt verkocht aan NLD Energie.

www.grunnegerpower.nl