Het Servicepunt is een initiatief van:

Broukster Energie coöperatie u.a.

De Broukster Energie Coöperatie (BrEneCo) wil dorpsgenoten actief betrekken bij groene projecten in de omgeving van Noordbroek en Zuidbroek. Zo zetten de initiatiefnemers onder andere in op energiebesparing en het opwekken van duurzame energie via zon en wind. De eerste stap bestaat uit de realisatie van twee EAZ-dorpsmolens. Deze worden geplaatst op boerenland. Omwonenden kunnen via de zogenoemde postcoderoosregeling mede-eigenaar worden van beide molens. De opbrengsten worden weer geïnvesteerd in volgende energieprojecten.

www.breneco.nl