Het Servicepunt is een initiatief van:

COOP: Zonnepanelen op Het Dok, Groningen

Een vijftal inwoners van de wijk Lewenborg in Groningen is geïnteresseerd in opwekking van eigen zonne-energie. Dit naar aanleiding van een informatieavond in de wijk verzorgd door Grunneger Power (GP). Deze avond ging over de nieuw regeling uit het energieakkoord die mogelijkheden biedt voor burgers om in collectief verband duurzame energie op te wekken. Behalve dit vijftal serieuze geïnteresseerden hebben zich inmiddels meer belangstellenden gemeld bij Grunneger Power. De groep initiatiefnemers zijn de beoogde deelnemers die gaan investeren in de te realiseren zonnestroominstallatie. Hiervoor zal een coöperatie (COOP) opgericht worden die de financiële middelen bijeenbrengt om te kunnen investeren.