Het Servicepunt is een initiatief van:

Coöperatie DuurzaamDuurswold u.a. (i.o.)

Het credo van Duurzaam Duurswold is ‘Slochteren van het Gas af!’. De initiatiefnemers verwachten met het realiseren van in eerste instantie 2 EAZ-windmolens (opbrengst 60.000kWh) circa 20 huishoudens te kunnen bedienen binnen de 8 dorpskernen behorende tot het Duurswold-gebied.

In tweede termijn zetten de initiatiefnemers zich in voor een gehele energietransitie in het Duurswold. Speerpunten zijn leefbaarheid en duurzaamheid. Hierbij wordt gekeken naar het realiseren van meerdere opwekinstallaties voor zonne- of windenergie met als doel een energieneutraal duurswold. Door in coöperatief verband hier gezamenlijk invulling aan te geven vloeien de revenuen van deze energietransitie grotendeels terug naar de gemeenschap.

Duurzaam Duurswold is lid van de Groninger Energiekoepel (GrEK).

Facebookpagina