Het Servicepunt is een initiatief van:

Coöperatie Steendam

De Coöperatie Steendam is opgericht met een brede leefbaarheidsdoelstelling, omdat veel van de gewenste toekomstgerichte ontwikkelingen – zoals het zelf opwekken van duurzame energie, woonzorg aan huis, collectief inkopen, online boodschappen met centrale aflevering in dorp, tweede (elektrische) auto als deelauto etc. – een bedrijfsmatige aanpak vragen. De energieambitie is om als dorp energieneutraal te worden, waarbij gekeken wordt naar energiebesparing en duurzame opwekking van energie.

Coöperatie Steendam is een Buurkrachtbuurt en lid van de Groninger Energiekoepel (GrEK).