Het Servicepunt is een initiatief van:

De Monniksroos Aduard

Vanuit dorpsbelangen Aduard is het idee gekomen om in Aduard een energiecoöperatie op te starten. De belangrijkste doel voor het op zetten van een energie coöperatie is het voor alle bewoner van Aduard mogelijk te maken om hun eigen elektriciteit duurzaam en lokaal te kunnen opwekken. Het uiteindelijke doel is om alle elektriciteit die voor de huishoudens in Aduard nodig is op deze manier te gaan produceren. Voor het verwezenlijken van dit doel is gekeken of (grote) daken in en om Aduard geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Een zonnedak wordt dan ook het eerste project van de coöperatie.

De naam va de energie coöperatie, Monniksroos, is gekozen vanuit het historisch perspectief van Aduard. De monniken van het Aduarder klooster hebben vroeger al veel energie gestoken in het opzetten van een duurzaam en toekomstbestendig klooster. Iets wat de energie-coöperatie Monniksroos wil gaan doen voor het dorp Aduard.