Het Servicepunt is een initiatief van:

Duurzaam Bedum

Duurzaam Bedum wil in de toekomst het hele dorp van duurzaam opgewekte energie kunnen voorzien. Dat kan met zonnepanelen, een dorpsmolen of een combinatie daarvan. Allereerst wordt gekeken naar de mogelijkheid van een zogenoemd postcoderoosproject met zonnepanelen op het dak van de nieuwe sporthal, in samenwerking met de plaatselijke voetbalvereniging.