Het Servicepunt is een initiatief van:

Duurzaam Haren

Op 11 januari 2017 is de coöperatie Duurzaam Haren van start gegaan. Het doel van Duurzaam Haren is even eenvoudig als ambitieus: van Haren en omstreken een volledig duurzame regio maken. Hoe dat kan, wordt op dit moment uitgewerkt in een ondernemingsplan. Duurzaam Haren zet in op een brede verduurzaming van onze regio. Dat betekent dat ze duurzame energie gaan opwekken, met zon, misschien wind en biomassa. Maar ook wordt gekeken naar mogelijkheden voor duurzame voedselproductie, vervoer, economie en zorg.

Website van Duurzaam Haren

 

Foto: Jurgen Moorlach