Het Servicepunt is een initiatief van:

Energie Coöperatie Ten Boer (ECTB)

img_9452-nmf-zonne-akker-overhandiging-cheque-ten-boer1mbHet doel van Energie Coöperatie Ten Boer is het bevorderen van een energie-neutrale gemeente Ten Boer door middel van energiebesparing en het opwekken van lokale duurzame energie uit zon en wind. Het uitgangspunt  is dat mensen die zelf geen zonnepanelen kunnen of willen plaatsen op hun dak gebruik kunnen maken van de panelen in een zonneweide of op gebouwen. Daarnaast kunnen inwoners investeren in kleine windmolens. Door naast zonnepanelen ook windmolens te plaatsen wordt de energieproductie gelijkmatiger. Er kan een grotere hoeveelheid energie opgewekt worden.

ECTB is lid van de Groninger Energiekoepel (GrEK).

Website