Het Servicepunt is een initiatief van:

Energie Coöperatie Oudeschip

De Provincie Groningen wil graag  windparken  gerealiseerd zien  in de polders ten zuiden van de Eemshaven in  de gemeente Eemsmond.

De energie coöperatie Oudeschip U.A. heeft als doel het bevorderen van de leefbaarheid en duurzaamheid van de omgeving. De coöperatie wil dit bereiken door het parkfonds dat door de provincie is ingesteld, te besteden aan duurzame projecten en/of aan een profijtregeling.

Daarnaast beoogt de coöperatie deel te nemen in het op te richten windparken Eemshaven en op deze wijze met dorpsmolens Oudeschip van duurzame energie te voorzien. Met de opbrengsten hiervan wil de coöperatie de leefbaarheid van de omgeving bevorderen.