Het Servicepunt is een initiatief van:

Energie Initiatief Kantens (EIK)

2017 Cheque Kantens (1)In 2016 heeft een aantal mensen het plan opgevat om de dorpen Kantens, Stitswerd en Rottum duurzamer te maken. De stip op de horizon is een energie neutraal dorp. Dit willen de initiatiefnemers bereiken in eerste instantie via collectieve zonnedaken en in tweede instantie via andere energieprojecten als kleinschalige windenergie en isolatie. Ook gaan ze bekijken of hierin mogelijk samengewerkt kan worden met boeren uit de omgeving. De basisschoolleerlingen helpen via verschillende projecten mee om draagvlak te krijgen in de dorpen.

In juni 2018 opende EIK haar eerste gezamenlijke zonnedak van 120 panelen. Dat hebben 18 bewoners uit Kantens en Stitswerd door hun participatie mogelijk gemaakt. In januari 2019 is hier een vervolg aangegeven met de opening van een zonnedak met 756 panelen op een akkerbouwbedrijf in de omgeving.

Kantens-Stitswerd-Rottum Duurzaam is een Buurkrachtbuurt.