Het Servicepunt is een initiatief van:

Energiecoöperatie “DURABEL” Zuidwolde

Het doel van Energie Coöperatie Durabel is om over 5 jaar in Zuidwolde alleen maar groene stroom te gebruiken via eigen en gezamenlijke productie of inkoop. Daarnaast wordt beperking van het gebruik van fossiel gas gestimuleerd: het streven is een daling van het gasverbruik van 20% na 5 jaar. Onder andere via enquêtes wordt gemonitord of de doelstellingen worden gehaald.

De coöperatie draagt bij aan de leefbaarheid door diverse aspecten van energie regelmatig op de agenda te zetten en bijeenkomsten te organiseren waarbij dorpsgenoten elkaar ontmoeten en van elkaar kunnen leren en samen acties kunnen ondernemen.

Durabel is lid van de Groninger Energiekoepel (GrEK).

www.ecdurabel.nl