Het Servicepunt is een initiatief van:

Energiecooperatie eNOF-power i.o.

De op te richten energiecoöperatie heeft als doel om energie te besparen en hernieuwbare energie zoals zonne- en windenergie in te zetten voor haar leden, zodat Niekerk, Oldekerk en Faan in de toekomst een CO2-neutrale gemeenschap wordt.