Het Servicepunt is een initiatief van:

Energiecoöperatie Green Power Delfzijl

Vanuit de Klankbordgroep windmolenpark Geefsweer is een bewonersinitiatief ontstaan dat zich ten doel heeft gesteld om in de dorpen ten zuiden van de gemeente Delfzijl, gelegen in en om de vier windparkgebieden,  in coöperatief verband samen met de bewoners duurzame energieverbruik op te wekken.

De  meerdere windparken ten zuiden en zuidoosten van de gemeente Delfzijl leiden vaak tot veel vragen en soms ook tot zorgen. De inwoners uit deze windparkgebieden voelen zich in hun woon- en leefomgeving aangetast en daarbovenop betalen zij hiervoor de rekening. Dit komt grotendeels terecht bij de grote energiemaatschappij en hun aandeelhouders. Samen met de inwoners uit en rondom de windparkgebieden wil  de Energiecoöperatie Green Power Delfzijl zich inzetten om lokale schone windenergie op te wekken en daarmee meer begrip en draagvlak te krijgen voor windmolens . De opbrengst zal  worden ingezet om in aanzet de woon- en leefbaarheid van de dorpen te versterken en te besteden aan duurzame  maatschappelijke doeleinden.

Daarnaast stelt de energiecoöperatie i.o. zich ten doel om het particuliere energiegebruik in onze regio terug te dringen door voorlichting te geven over energiebesparende maatregelen en gedragsverandering.