Het Servicepunt is een initiatief van:

Energiecoöperatie Middelstroom

2017 Cheque Middelstroom (2)Middelstum wil zelf aan de slag met het besparen en opwekken van energie in de eigen omgeving. Aangestoken door initiatieven in omliggende dorpen en andere coöperaties in de regio zijn onder andere door Dorpsbelangen Middelstum twee bijeenkomsten georganiseerd om de belangstelling te peilen. Dit heeft een groepje enthousiaste kartrekkers opgeleverd. Zij willen onder meer bewoners stimuleren om energie te besparen, maar ook zelf energie gaan opwekken via zon of wind.