Het Servicepunt is een initiatief van:

Energiecoöperatie SunBrouck

SunBrouck is een initiatief van Duurzaam Menterwolde op basis van de Regeling Verlaagd Tarief (de Postcoderoosregeling). SunBrouck heeft op dit moment 1.400 panelen met 85 deelnemers. Deze liggen op de oude crossbaan in Zuidbroek. Daaronder 5 sportverenigingen, een dorpscoöperatie en de gemeenten Midden-Groningen en Oldambt.

Op 23 oktober 2017 is de Energiecoöperatie SunBrouck U.A. opgericht. SunBrouck heeft als doel om met één of meerdere opwekinstallaties elektrische stroom op te wekken met zonnepanelen voor inwoners en organisatie in Zuidbroek. Zo stelt de coöperatie hen in staat individueel of in gezamenlijkheid deel te nemen aan de verduurzaming van de gemeente Midden-Groningen en omgeving. Uitgangspunten hierbij zijn het bevorderen van de opwekking van energie uit andere bronnen dan fossiele brandstoffen, maatschappelijk verantwoord en transparant ondernemen, het creëren van meerwaarde voor de deelnemers, het waarborgen van de continuïteit van de coöperatie en tenslotte het bevorderen van de samenwerking tussen inwoners onderling en organisaties. SunBrouck is te vinden op website www.sunbrouck.nl.