Het Servicepunt is een initiatief van:

Energiecoöperatie Westerwolde

Energiecoöperatie Westerwolde is een gebiedscoöperaties en wil duurzame ontwikkelingen in Westerwolde stimuleren. Belangrijk uitgangspunt is dat de energietransitie de kloof tussen het draagkrachtige en minder minder draagkrachtige deel van de bevolking niet groter maakt. Alle lagen van de bevolking moeten mee kunnen doen aan deze energieprojecten. Het eerste project waar de initiatiefnemers zich op richten is een zonnedak waarmee energie voor zo’n 18 huishoudens opgewekt wordt. Daarnaast wil de coöperatie (sparring)partner zijn van de gemeente bij de beleidsvorming rond duurzaamheid.