Het Servicepunt is een initiatief van:

Energietransitie Onderdendam

In samenwerking met de inwoners van Onderdendam is een integraal actieplan tot stand gekomen met een 10-tal speerpunten. “Energietransitie” is hiervan een onderdeel. De initiatiefnemers willen het gebruik van aardgas en elektriciteit verminderen door de dorpsbewoners te informeren over energiebesparing, bijvoorbeeld door een thema-avond over energiezuinige lampen. Daarnaast wordt gekeken of collectief energie opgewekt kan worden met wind.