Het Servicepunt is een initiatief van:

EnergieUQ

EnergieUQ is een energie-initiatief in Usquert. Vier bewoners met een gezamenlijke interesse in duurzaamheid en de energietransitie hebben zich verzameld om in hun eigen dorp aan de slag te gaan. De initiatiefnemers willen met duurzame energiebronnen zoals zon, wind en water bijdragen aan de energiebehoefte van Usquert. Aardgasvrij wonen is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast willen ze de mogelijkheden verkennen voor opslag van duurzaam opgewekte energie.

www.energieuq.nl
energieuq@gmail.com