Het Servicepunt is een initiatief van:

Innovatief Zonne-energiepark Meeden

Innovatief Zonne-energiepark Meeden wil groene energie leveren aan haar omgeving en zo bijdragen aan de energietransitie. Daarvoor werken zij nu aan een zonnepark. De opbrengsten investeren ze in de omgeving om de leefbaarheid te verbeteren, te verduurzamen en werkgelegenheid te creëren.