Het Servicepunt is een initiatief van:

Kantens-Stitswerd-Rottum Duurzaam

2017 Cheque Kantens (1)In 2016 heeft een aantal mensen het plan opgevat om de dorpen Kantens, Stitswerd en Rottum duurzamer te maken. De stip op de horizon is een energie neutraal dorp. Dit willen de initiatiefnemers bereiken in eerste instantie via collectieve zonnedaken en in tweede instantie via andere energieprojecten als kleinschalige windenergie en isolatie. Ook gaan ze bekijken of hierin mogelijk samengewerkt kan worden met boeren uit de omgeving. De basisschoolleerlingen helpen via verschillende projecten mee om draagvlak te krijgen in de dorpen.

 

Kantens-Stitswerd-Rottum Duurzaam is een Buurkrachtbuurt.