Het Servicepunt is een initiatief van:

Energiecoöperatie De Lethe

De Lethe is een gehucht buiten Bellingwolde, een natuurgebied met vrijstaande woningen ver uit elkaar. Enkele bewoners hebben in de afgelopen jaren structurele maatregelen genomen om hun energieverbruik te reduceren, door zelf stroom op te wekken met zonnepanelen, warm water met zonneboilers en verwarming met een warmtepomp. Per huishouden zijn dit flinke investeringen, de voordelen waarvan binnen het huishouden zelf blijven.  Met de energiecoöperatie willen de leden ervoor zorgen dat van die voordelen kan profiteren.

Het eerste hoofddoel van de energiecoöperatie is, om met behulp van duurzame energie, De Lethe energieneutraal te maken. De ambitie is een zonneveld te realiseren met een maximaal aantal van 700 zonnepanelen, gefaseerd aangelegd, op een aantal grondlocaties in De Lethe. Alle bewoners van De Lethe moeten, los van hun financiële situatie, mee kunnen doen.