Het Servicepunt is een initiatief van:

LOPster Energie Coöperatie (LOPEC)

In het dorp Loppersum komen veel adressen in aanmerking voor de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering in verband met de aardbevingen in het gebied. De meeste aanvragen voor toekenning van deze TRW betreft de aanschaf van zonnepanelen. Niet iedereen die panelen wil aanschaffen, kan of wil deze op het eigen dak plaatsen. Beschermd dorpsgezicht, monumentaal pand, schaduw, onjuiste oriëntatie of gewoon vanuit esthetisch oogpunt: er zijn verschillende aanleidingen om het geld van de TRW toe te willen passen in één groot zonnedak, ergens buiten het dorp. Dit was in 2015 de aanleiding voor de oprichting van een energiecollectief.

LOPEC heeft in mei 2017 haar eerste project gerealiseerd: een zonnedak dat past binnen de regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek, ook wel de Postcoderoosregeling genoemd. Dit is een rijksregeling die het mogelijk maakt om gezamenlijk te investeren in een collectief zonnedak. Het zonnedak ligt op het dak van het bedrijfspand van Floris Berkhout aan de Wirdumerweg. 25 participanten doen mee. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht voor een tweede zonnedak.

Voor een betere energiemix is gekeken naar een kleine windmolen. Binnen de regels van de gemeente is het LOPEC gelukt een windmolen van EAZ te realiseren op het erf van een bedrijf in de buurt.

LOPEC is lid van de Groninger Energiekoepel (GrEK).

Kijk voor meer informatie: www.lopec.nl.