Het Servicepunt is een initiatief van:

Meerkracht

Chequefoto MeerkrachtDe coöperatie heeft het langetermijndoel om Meerstad energieneutraal te maken. Dit is een relatief haalbare ambitie omdat Meerstad wat dat betreft een uniek woongebied is. Allereerst zal van de circa 6500 huizen die er op termijn moeten komen te staan het overgrote deel geen gasaansluiting hebben. Dat geldt ook voor de overige gebouwen zoals scholen en winkels. Daarnaast zijn de meeste woningen ook zeer energiezuinig. Ten slotte is de energie-infrastructuur nog grotendeels vrij in te richten, de coöperatie wil aan die inrichting mede invulling geven.

Meerkracht wil Meerstad langs twee routes energieneutraal maken. De eerste stap is om de resterende energievraag zo veel mogelijk te beperken. Ze willen bewoners helpen zuinig gedrag te ontwikkelen. En ze ondersteunen bij keuzes voor nieuwe technieken die de energievraag reduceren, zoals elektrisch vervoer (fietsen, auto’s). Daarbij hoort ook voorlichting over de optimale toepassing van technieken, zoals warmtepompen. De tweede belangrijke route waaraan ze willen werken is collectieve energie-opwek. Daarbij wordt gedacht aan zowel collectieve inkoop van installaties, zoals PV-systemen, als aan installaties voor collectieve opwek, zoals windmolens of een zonneweide.

Meerkracht is een Buurkrachtbuurt.