Het Servicepunt is een initiatief van:

Buurkrachtteam Niehove

Heel Niehove is beschermd dorpsgezicht en daarvoor gelden strenge regels. Dit maakt het een extra uitdaging om het dorp te verduurzamen. Een groep inwoners ziet echter genoeg kansen om energie te besparen en wil hun dorpsgenoten daar graag over informeren.

Niehove is een Buurkrachtbuurt. Meer informatie vindt u op hun buurkrachtpagina.