Het Servicepunt is een initiatief van:

Sauwerderpower

Sauwerd energieneutraal, dat is de droom die tijdens het opstellen van de dorpsvisie is geformuleerd. Deze droom wil het dorp verwezenlijken door aan de ene kant in te zetten op energiebesparing en
aan de andere kant op energieopwekking. In het dorp is een aantal locaties waarvan de eigenaar graag samen met het dorp een coöperatief energieproject wil creëren. Om deze initiatieven van de grond te krijgen wil Sauwerderpower de voorbereidingen treffen die nodig zijn om de businesscase op te zetten en bewoners te betrekken.