Het Servicepunt is een initiatief van:

Stark en Fier Eemsmond

Wat kunnen we zelf doen om de energie terug te krijgen in het dorp? Dat was de vraag waarmee de werkgroep Stark en Fier aan de slag is gegaan in januari 2017. De versterkingsoperatie met alle onduidelijkheden en onzekerheden vroeg als eerste om aandacht, de eerste stap die de werkgroep heeft gezet, is het inventariseren van de belangrijkste onderwerpen die leven bij de inwoners. Uit de inventarisatie kwam naar voren dat er 2 belangrijke hoofdonderwerpen zijn: vragen en onduidelijkheid rond de versterkingsopgave en de wens om van het gas af te gaan door besparen, duurzaam opwekken en duurzame mobiliteit.

De eerste vraag is behandeld tijdens vier dorpsbijeenkomsten, waar samen met medebewoners de vragen die leven besproken zijn en naar antwoorden is gezocht, o.a. door presentaties en vragensessies met NCG, CVW, gemeente, Groninger Dorpen en Stut en Steun. Maar ook door het uitwisselen van verhalen en ervaringen met medebewoners en/of medegedupeerden.

De volgende stap is het terugbrengen van de energie in het dorp door aan de slag gaan met verduurzamingsmaatregelen voor woningen in combinatie met de versterkingsoperatie en een project om een elektrische/hybride deelauto te laten rijden in het dorp zodat de (tweede) auto de deur uit kan.

Volg Stark en fier via Facebook.

Contact
starkenfier@gmail.com