Het Servicepunt is een initiatief van:

Stedum Energie Neutraal

Het project “Zonne-Coöperatie Stedum” omvat het  met inwoners van Stedum collectief realiseren van een grondgebonden PV-installatie op het voormalige oude voetbalveld Stedum (postcode 9921).

Doel is om bewoners met een ongeschikt dak, monument, beschermd dorpsgezicht  en huurders toch de mogelijkheid te geven te participeren in de duurzaam opgewekte energie.

Website: http://www.samenenergieneutraal.nl/stedum/