Het Servicepunt is een initiatief van:

Stichting Paddepoel Energiek

In de wijk Paddepoel werken de bewoners vanuit de gedachte: doe niet alleen wat je beter samen kunt doen. De wijk kent veel gelijke woningen, wat het interessant maakt om gezamenlijk energiebesparende maatregelen te treffen. Voor de wijkbewoners organiseert de stichting wekelijks een energiespreekuur over energiebesparing. Daarnaast wordt gekeken of het mogelijk is een wijkwindmolen te plaatsen.

www.paddepoelenergiek.nl