Het Servicepunt is een initiatief van:

Warffum Werkt!

  • Het verkennen van de potentie van energiebesparing en duurzame energie (technisch, economisch, organisatorisch, beleidsmatig) in Warffum.
  • Opstellen van een plan van aanpak voor de uitvoering van een eerste set van haalbare maatregelen (collectief en/of individueel), naar verwachting met focus op zonne-energie.

Website: https://www.facebook.com/WarffumWerkt/

Warffum Werkt! is een Buurkrachtbuurt en lid van de Groninger Energiekoepel (GrEK).