Het Servicepunt is een initiatief van:

Werkgroep Wirdum Energie Neutraal

Tijdens de jaarvergadering 2015 van de Vereniging Dorpsbelangen Wirdum heeft de ALV besloten het door Grunneger Power en GrEK gedane voorstel te komen tot een energie neutraal Wirdum in 10 jaar over te nemen. Vanaf mei 2015 is de werkgroep bezig geweest met het verzamelen van informatie het; het deelnemen aan lokale en provinciale overleggen op het gebied van duurzaamheid; het geven of laten geven van voorlichting in  het dorp; het zij middels bijeenkomsten hetzij door het verspreiden van schriftelijke stukken; het houden van een schriftelijke enquête om het draagvlak te meten.

De uiteindelijke doelstelling is het energie neutraal maken van Wirdum. De eerste stappen zijn:

  • Bewustwording door actieve voorlichting.
  • Het laten uitvoeren van woningscans met het doel de nodige isolatiemaatregelen zichtbaar te maken.
  • Het oprichten van een duurzaamheidscoöperatie die begint met de exploitatie van een zonnedak met plusminus 150 panelen.

Werkgroep Wirdum Energie Neutraal is een Buurkrachtbuurt.