Het Servicepunt is een initiatief van:

Zon en wind Westerdijkshorn

Het initiatief van Zon en wind Westerdijkshorn is ontstaan vanuit de plaatselijke buurtvereniging. De ambitie is om heel Westerdijkshorn duurzaam opgewekte energie te kunnen bieden. De buurt bestaat uit 25 huishoudens. In het buurtschap wordt al door meerdere gezinnen/bedrijven zonne-energie opgewekt.

Buurtgenoten hebben aangegeven vooral energie op te willen wekken op kleinschalig niveau. Het moet de binding in de buurt verder versterken. Met de opbrengsten kan in de toekomst bijvoorbeeld een deelautoproject of andere projecten gestart worden.