Het Servicepunt is een initiatief van:

Zonnepark Groot-Bronswijk, Wagenborgen

Een paar inwoners van het dorp Wagenborgen hebben het plan opgevat om een zonnepark te starten aan de rand van het dorp op een terrein waar ongeveer 10 jaar geleden het Psychiatrisch Ziekenhuis Groot Bronswijk was gevestigd. Dit ongebruikte terrein is een ideale plek om een zonnepark te realiseren. Het idee is voorgelegd aan de Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen en wordt door hen van harte ondersteund. In de eerste plaats hebben de inwoners de mogelijkheid om van goedkope en “groene” energie gebruik te maken. Hiervoor zal een lokale energiecoöperatie worden opgericht, waarvan de leden mede-eigenaar van het park zijn en daardoor ook de zeggenschap over het park krijgen. Ook wordt daardoor een belangrijke bijdrage geleverd door het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en een reductie van de CO2-uitstoot. Het zonnepark wordt omsloten door een brede groene strook met bomen en struiken en daardoor niet zichtbaar vanaf de openbare weg.

Voor meer informatie: http://www.solargreenpoint.nl/projects/53-groot-bronswijk