Het Servicepunt is een initiatief van:

6 Initiatieven ontvangen Postcoderoospremie

Duurzaam Menterwolde, Energiecoöperatie Zonnedorpen bij Zijldijk, Stedum Neutraal, Vereniging Dorpsbelangen Loppersum, Dorpsvereniging Garnwerd e.o. en Zevenster Zonnestroom uit Zuidhorn krijgen als eerste een premie van de provincie Groningen variërend van 20.000 tot 50.000 euro. In totaal kunnen straks 6000 panelen worden geplaatst, en dat levert elektriciteit op voor minstens 400 huishoudens. Gedeputeerde Energietransitie Nienke Homan maakt vanavond officieel bekend welke projecten in aanmerking komen voor de premie. ‘Met de postcoderoospremie krijgen lokale initiatieven die duurzame energie willen opwekken een forse steun in de rug. De prijswinnaars dragen allen bij aan de energietransitie in onze provincie. Ik ben erg enthousiast over de mogelijkheden van deze lokale initiatieven’, aldus de gedeputeerde.

Met de Postcoderoospremie ondersteunt de provincie Groninger initiatiefnemers om zonne-energieprojecten op te zetten en uit te voeren. Mensen die samen duurzame energie willen opwekken en daarbij gebruik willen maken van de landelijke Regeling Verlaagd Tarief (RVT) krijgen zo hulp om hun idee ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Vanwege het beschikbare budget van 235.000 euro heeft de jury een rangorde aangebracht in de elf plannen die zijn ingediend. De zes meest kansrijke plannen komen als eerste in aanmerking voor deze premie. Enkele projecten moeten eerst verder worden uitgewerkt, voordat de definitieve premie kan worden vastgesteld.

Bestaande initiatiefnemers en ook nieuwe initiatiefnemers worden door het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts in het vervolgtraject verder geholpen met advies van specialisten, bijeenkomsten (communities of practice) en het vernieuwde Handboek RVT. De Postcoderoospremie is tot stand gekomen in samenwerking met het Servicepunt.

Netwerkbijeenkomst Opzetten Postcoderoosproject
De Postcoderoospremie is uitgereikt tijdens de bijeenkomst van 8 december. De bijeenkomst vormde tevens een moment voor initiatiefnemers om bijgepraat te worden over de stand van zaken en van gedachten te wisselen met andere initiatiefnemers en deskundigen. Tijdens de bijeenkomst zijn twee inleidende presentaties verzorgd:

In de eerste presentatie ging Simon Visbeek van de GrEK in op het financiële plaatje van de Postcoderoosregeling: wat betekent de extra korting op de energiebelasting van 1,5 cent en hoe lopen de geldstromen in een postcoderoosproject.
> presentatie

Steven Volkers van Grunneger Power vertelde over hun ervaring met ledenwerving. Hij gaf daarin onder andere mee mensen niet te vragen om lid te worden, maar om mee te doen met de activiteiten. Een andere manier van benaderen dus.
> presentatie