Het Servicepunt is een initiatief van:

Coöperatie Steendam ontvangt startsubsidie lokale energie

2017 Cheque Steendam (2)Coöperatie Steendam ontvangt 9.230 euro aan startsubsidie vanuit het programma Lokale Energietransitie van de Nationaal Coördinator Groningen. Met dit geld wil zij bewoners stimuleren energie te besparen en projecten opzetten om de overige energiebehoefte duurzaam in te vullen. Hoe zij dit gaat doen, wordt de komende tijd onderzocht samen met de inwoners. Voor wie ze het doen laat de foto zien. Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts reikte de cheque uit aan de initiatiefnemers.

Steendam heeft al veel ervaring met collectieve dorpsprojecten. Zo heeft zij in 2016 met veel zelfwerkzaamheid een eigen glasvezelnetwerk aangelegd. Dit smaakte naar meer. De Coöperatie heeft zichzelf tot doel gesteld om van Steendam een energieneutraal dorp te maken. Dat wil zij bereiken door inwoners te stimuleren en helpen energie te besparen in de eigen woning. Daarnaast wordt onderzocht hoe de resterende energiebehoefte op een duurzame manier kan worden ingevuld. Gekeken wordt naar een collectief zon- of windproject.

Steendam is door de Provincie aangewezen als een van de zes energieneutrale dorpen die extra ondersteuning ontvangen in hun activiteiten.

Opstartbijdrage lokale energie
Energiecollectieven in de provincie Groningen kunnen een startsubsidie van maximaal 10.000 euro aanvragen voor hun energieproject. Dit kan worden besteed aan bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen. Heeft u een idee? Het Servicepunt helpt u bij het opstellen en indienen van uw plan. Alle informatie over de opstartbijdrage vindt u hier.

Het Programma Lokale Energietransitie maakt deel uit van Kansrijk Groningen. De coördinatie van Kansrijk Groningen ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het programma wordt gefinancierd door NAM en uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Energie Koepel, Grunneger Power en de Provincie Groningen.