Het Servicepunt is een initiatief van:

Startsubsidie voor zonnewal van Energie Coöperatie Oostwold

Lokaal energie-initiatief Energie Coöperatie Oostwold (ECO) ontvangt 9.125 euro aan startsubsidie van de Provincie Groningen. Zij wil langs de A7 een multifunctionele zonnewal realiseren. De startsubsidie wordt onder andere aangewend om een gedegen ontwerp te maken. Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts reikte de cheque uit aan de initiatiefnemers.

De bewoners worden coöperatief eigenaar en exploitant van de zonne-installatie door lid te worden van Energie Coöperatie Oostwold. De initiatiefnemers willen niet alleen dat het dorp geheel zelfvoorzienend wordt met de opwek van zonne-energie. De zonnewal krijgt meerder functies. Zo heeft het een geluidswerend effect op de autosnelweg die dicht langs het dorp loopt.

Daarnaast moet het gebied aantrekkelijk zijn om te recreëren. Het 6 hectare grote gebied wordt ingericht met wandel-, fiets- en ruiterpaden. Door aanplant van bomen en bosschages zal de zonnewal nauwelijks zichtbaar zijn vanuit het dorp.

Opstartbijdrage lokale energie
Energiecollectieven in de provincie Groningen kunnen een startsubsidie van maximaal 10.000 euro aanvragen voor hun energieproject. Dit kan worden besteed aan bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen. Heeft u een idee? Het Servicepunt helpt u bij het opstellen en indienen van uw plan. Alle informatie over de opstartbijdrage vindt u hier.

De startsubsidie wordt verstrekt vanuit het programma leefbaarheid van de Provincie Groningen. Hier kunnen bewonersinitiatieven van buiten het aardbevingsgebied aanspraak op maken. Voor meer informatie over de startsubsidie voor lokale energie-initiatieven in de provincie Groningen kunt u terecht bij het Servicepunt.