Het Servicepunt is een initiatief van:

Op weg naar aardgasvrij: meld uw wijk voor 1 juli aan als proeftuin

Nu minister Wiebes heeft besloten dat de gaskraan in 2030 helemaal dicht gaat, weet iedereen in Nederland waar hij/zij aan toe is. Doorgaan op de oude voet kan echt niet meer, en ook in de bestaande bouw moet er veel gebeuren. Gelukkig zijn er ook allerlei mogelijkheden, daar zijn al rapporten over volgeschreven. Maar het is wel maatwerk, iedere lokale situatie is anders. Soms kan er met warmtenetten worden gewerkt, ergens anders moet weer naar individuele oplossingen worden gezocht. Soms kan de bodem als energiebron worden gebruikt, maar ook dat situatieafhankelijk.

Brief aan gemeentes
Wiebes laat er geen gras over groeien en heeft samen met minister Ollongren alle gemeentes een brief gestuurd dat ze wijken kunnen aanmelden als “proeftuin aardgasvrije wijk”. Daarvoor is 90 miljoen euro beschikbaar. In de proeftuinen wordt samengewerkt met bewoners, gebouweigenaren, woningcorporaties, energieleveranciers en andere bedrijven. Zij bekijken hoe in aardgasvrije wijken de woon- en leefomgeving kan worden verbeterd, de energierekening betaalbaar blijft en de aanpak kan worden “uitgerold en opgeschaald”.

Aanmelden bij uw gemeente
Essentieel is dat er draagvlak is in de wijken om dit met bewoners te doen. Het heeft daarom zin om als lokaal energie-initiatief naar uw gemeente toe te stappen, liefst met brede steun van andere bewoners- en bewonersorganisaties. De uiterste datum om voor subsidie in aanmerking te komen is 1 juli 2018.

De brief van de minister, met daarin ook de criteria, is hier te vinden.