Het Servicepunt is een initiatief van:

Salderingsregeling wordt terugleversubsidie

De huidige salderingsregeling voor zelf opgewekte stroom wordt in 2020 vervangen door een terugleversubsidie. Uitgangspunt is dat de gemiddelde terugverdientijd circa 7 jaar is. De nieuwe regeling geldt niet alleen voor zonne-energie, maar ook voor andere hernieuwbare bronnen zoals windenergie.

De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het net wordt teruggeleverd. Jaarlijks wordt de hoogte van dit bedrag vastgesteld. Het blijft gunstiger om de zelf opgewekte stroom direct te verbruiken, omdat ook na 2020 over deze stroom geen energiebelasting en ODE (Opslag Duurzame Energie) hoeft te worden betaald.

Lees hier de brief van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer.