Het Servicepunt is een initiatief van:

Inloopsessie: Ten Boer werkt aan alternatieven

Praat mee over de energie-toekomst van de gemeente Ten Boer aardgasvrij met wind en zon.

Tijdens de bijeenkomst heeft u de gelegenheid om mee te denken over de energietransitie en specifiek over windenergie binnen de gemeente Ten Boer. Is het nodig? Zijn er alternatieven? Waar is het mogelijk? Waar absoluut niet? Hoe verdelen we de lusten en de lasten? Hoe zorgen we ervoor dat het onze eigen win(st)d wordt?

Deze en alle andere vragen en opmerkingen wil de gemeente gezamenlijk behandelen in verschillende sessies:

  • Energy Game: Hoe wek ik energie op binnen de gemeentegrenzen?
  • Windplanner: Waar plaats je windmolens en hoe hoog worden ze?
  • Lusten en lasten: hoe verdelen we deze op een eerlijke manier?

De inloop is tussen 18:00 en 21:00 uur. Eet gerust een hapje mee. Doe mee met de sessies of laat enkel je mening achter over de alternatieven voor aardgas. De opbrengst wordt gebruikt voor een beleidsstuk over alternatieve energiebronnen en specifiek windenergie binnen de gemeente Ten Boer. Dit stuk dient als input voor de nieuwe gemeente Groningen.

Zorg dat je op 14 mei je mening laat horen over hoe de gemeente Ten Boer het beste aardgasvrij kan worden.

14 mei 2018 | 18:00 tot 21:00
Boerderij Woldwijk
Wolddijk 7, Ten Boer