Het Servicepunt is een initiatief van:

Wirdum Energie Neutraal ontvangt startsubsidie lokale energie

Startsubsidie Wirdum Energie NeutraalDe werkgroep Wirdum Energie Neutraal ontvangt € 2.800 aan startsubsidie vanuit het programma Lokale Energietransitie van de Nationaal Coördinator Groningen. Met dit geld voeren ze onder andere een haalbaarheidsstudie uit naar een collectief zonnedak. Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts reikte de cheque uit aan Wirdum Energie Neutraal.

Al een jaar is de werkgroep bezig met het verzamelen van informatie, het ophalen van kennis bij verschillende bijeenkomsten en het smeden van plannen. “En nu is het tijd om stappen te maken”, zegt Jannes de Lange van de werkgroep Wirdum Energie Neutraal. “We hebben afgelopen jaar al veel voorlichting gegeven in het dorp om mensen bewust te maken van de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. Nu willen we samen ook echt iets realiseren. Een dorpsenquête die we hebben uitgevoerd laat zien dat veel mensen positief zijn.”

Wirdum Energie Neutraal heeft inmiddels 2 daken gevonden die in principe beschikbaar zijn om zonnepanelen op te leggen. Ze zitten te denken aan zo’n 150 panelen. Met de startsubsidie laten zij een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren vanuit de energiecoöperatie die ze hiervoor gaan opzetten.

Opstartbijdrage lokale energie
De subsidie is onderdeel van het programma Lokale Energietransitie van de Nationaal Coördinator Groningen. Voor de komende jaren is er 400.000 euro beschikbaar voor startende energie-initiatieven in de negen aardbevingsgemeenten. Initiatiefnemers kunnen maximaal 10.000 euro aanvragen voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie. Maar ook voor initiatieven buiten het aardbevingsgebied is er een opstartbijdrage, beschikbaar gesteld door de Provincie Groningen.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen. Heeft u een idee? Het Servicepunt helpt u bij het opstellen en indienen van uw plan. Alle informatie over de opstartbijdrage vindt u hier.