Het Servicepunt is een initiatief van:

Over ons

Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen. Met het Servicepunt willen we lokale energiebesparing en opwekking van duurzame energie stimuleren en ondersteunen. We hebben een groot netwerk van (startende) lokale initiatiefnemers, beleidsmakers, deskundigen, kennisinstellingen, bedrijven en andere betrokkenen. Met dit netwerk wisselen we kennis en informatie uit en spelen we in op actuele ontwikkelingen rondom lokale duurzame energie.

Wat we doen
Samen met onze partners organiseren we bijeenkomsten, zowel op Groningse als op noordelijke en landelijke schaal. Hier bespreken we actuele ontwikkelingen en concrete vraagstukken, zoals de (on)mogelijkheden bij grootschalige collectieve zonneprojecten en financiële haalbaarheid in relatie tot de huidige salderingsregels.

We zijn hét eerste aanspreekpunt voor lokale groepen in de provincie Groningen die werken aan duurzame lokale energieopwekking en energiebesparing. We bieden onafhankelijke kennis en ondersteuning en helpen u graag uw initiatief tot een succes te maken!

Programma Lokale Energietransitielogo-kansrijk-groningen
Het Servicepunt werkt actief samen met de Groninger Energie Koepel, Grunneger Power en de Provincie Groningen. In het aardbevingsgebied voeren we gezamenlijk het programma Lokale Energietransitie uit. Dit is één van de vijf leefbaarheidsprogramma’s van de NCG die zijn gebundeld onder de naam Kansrijk Groningen. Meer informatie over de leefbaarheidsprogramma’s is te vinden op www.kansrijkgroningen.nl.