Het Servicepunt is een initiatief van:

Postcoderoos regeling

Knip – plak van oude website:

Let op! De termijn voor indienen is inmiddels verstreken. De ingediende aanvragen zullen worden beoordeeld op volledigheid en duidelijkheid. Mogelijk worden er aanvullende vragen gesteld, voordat de aanvragen definitief worden beoordeeld.

De realisatie van de eerste Groningse Postcoderoosprojecten komt steeds dichterbij. Onder enkele voorwaarden blijkt het inmiddels mogelijk een rendabele business case op te zetten. Nu is het tijd om praktijkervaring op te doen. Heeft u een interessante business case en wilt u graag aan de slag? Maak dan gebruik van de Postcoderoospremie om het plan zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor omwonenden. Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts biedt u graag ondersteuning in dit gezamenlijke leertraject.

De Postcoderoospremie is een eenmalige bijdrage van de 2015-Winnaars-Postcoderoospremie-klein-1024x683provincie die een initiatief naar eigen inzicht kan besteden aan kosten in het aanlooptraject (denk aan leges voor een bestemmingsplanwijziging, vergunningen, het oprichten van een coöperatie, de statuten hiervoor, de werving van leden et cetera) of in het realisatietraject (projecthardware). De premie is alleen beschikbaar voor projecten die tot stand komen via de Regeling Verlaagd Tarief (ook wel bekend als de postcoderoosregeling).

Doelstelling van de Postcoderoospremie is, naast de totstandkoming van enkele tastbare projecten, het creëren van een zo groot mogelijk leereffect. Het totale budget is € 200.000, met een maximum van € 50.000 per project.

Initiatieven die kans willen maken op de Postcoderoospremie kunnen zich voor 16 augustus opgeven middels een ingevuld aanvraagformulier (zie ‘relevante documenten’ onder aan dit bericht) en een projectplan. Deze documenten kunnen per e-mail worden verzonden naar ServicepuntLEV@nmfgroningen.nl.

Op een nader te bepalen datum presenteert één initiatiefnemer het projectplan aan de jury. Vanaf september beschikt Gedeputeerde Staten op advies van de jury de Postcoderoospremie aan initiatiefnemers.

Ondersteuning
De provincie heeft samen met het Servicepunt en Greenspread een handboek voor zonnecollectieven opgesteld. Hierin vindt u meer informatie over het opzetten van een Postcoderoosproject en een voorbeeld-business case.

Heeft u vragen over het opzetten van een Postcoderoosproject of het uitwerken van uw business case, dan kunt u voor gratis ondersteuning contact opnemen met Sander Kooper van Greenspread via sander@greenspread.nl of 085 401 34 70.

Relevante documenten

  • Postcoderoospremie Provincie Groningen Bevat een uitwerking van de beleidsregel met voorwaarden. Lees deze goed door als u een aanvraag wilt indienen.
  • Aanvraagformulier
  • De-minimisverklaring Overheden kunnen beperkt steun verlenen aan ondernemingen. De de-minimisverklaring is nodig voor de provincie om na te gaan of het voordeel dat uw onderneming zou krijgen door de de-minimissteun (de Postcoderoospremie), past binnen de voorwaarden die de Europese staatssteunregels stellen. Onder aan de verklaring is een toelichting bijgevoegd met meer informatie.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Postcoderoosregeling kunt u contact opnemen met het Servicepunt.