Het Servicepunt is een initiatief van:

Programma Lokale Energietransitie aardbevingsgebied

Vanuit het leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) vijf miljoen euro beschikbaar gesteld om het Programma Lokale Energietransitie uit te voeren in de negen aardbevingsgemeenten. Nog onder de Dialoogtafel heeft de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) in samenspraak met een groot aantal andere partijen geschreven aan dit programma. Het programma Lokale Energietransitie is in juni 2016 goedgekeurd door de NCG en zal lopen van 2016 tot en met 2019.

Doel is een dekkend netwerk van lokale energiecollectieven in het aardbevingsgebied en collectieven naar een niveau te krijgen waarin ze daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan het zelfvoorzienend krijgen van de inwoners in het gebied wat betreft hun energieverbruik.

Het programma wordt uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Energie Koepel (GrEK), Grunneger Power en de Provincie Groningen. Rol van het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de NMG en Groninger Dorpen is het onafhankelijk adviseren van beginnende initiatieven over het opstarten van een collectief energieproject.

 

levenscyclus-energie-initatief

 

In de figuur hierboven ziet u de kern van het programma weergegeven. Aan de hand van verschillende instrumenten vanuit het programma ondersteunen we lokale initiatieven in de verschillende fasen. Het gaat om het ondersteunen van groepen om te komen tot een professioneel initiatief.

Bekijk hier het Programma Lokale Energietransitie.

Dit programma is tot stand gekomen na consultering van het programmateam bestaande uit: LTO Noord, 9 aardbevingsgemeenten, Provincie Groningen, Groninger Dorpen, Groninger Bodem Beweging, Woningbouwcorporaties, Groninger Energiekoepel, Grunneger Power, Economic Board, Enexis en de Natuur en Milieufederatie Groningen.

Kansrijk Groningenlogo-kansrijk-groningen
Het Programma Lokale Energietransitie maakt deel uit van Kansrijk Groningen. Dit is de overkoepelende naam voor alle programma’s die opgesteld zijn door maatschappelijke organisaties, overheden en NAM om de leefbaarheid in Groningen te versterken en kansen te creëren. De coördinatie van Kansrijk Groningen ligt bij de NCG. Het programma wordt gefinancierd door NAM. Meer informatie is te vinden op www.kansrijkgroningen.nl.